5 Natuurgerichte Principes

De BATC natuurgerichte therapeuten zijn gecertificeerd via een erkende natuurgeneeskundige opleiding en werken met de 5 natuurgerichte basisprincipes. In mijn praktijk staan deze 5 principes met elkaar in verbinding, omdat ze ( lichaam en geest) van invloed zijn op het ontstaan en verloop van klachten/ziekten en op het herstel hiervan. Hieronder leg ik uit hoe ik deze benader in mijn praktijk.

1. Energie
Door een onbalans in de stofwisseling en de hormoonhuishouding functioneert het energiesysteem niet voldoende. Het brengt klachten en blokkades met zich mee en organen, spieren en weefsels functioneren niet zoals het hoort. Als de energie weer goed stroomt dan kan het lichaam en de geest ook weer beter of normaal functioneren. En klachten zullen verminderen of zelfs verholpen worden.

2. Prikkeloverdracht
Door prikkelgeleiding (communicatie netwerk) via onze hersenen, het hormoon- en het zenuwstelsel functioneert ons hele lichaam. Door te korten in de voeding, vitamines, mineralen etc zullen klachten/ aandoeningen ontstaan. Ons hormoon- en het zenuwstelsel is het afhankelijk van juiste verhoudingen van gezonde voedingstoffen.

3. Drainage
Ons lichaam en geest hebben veel te maken met verontreinigingen/ gifstoffen van binnenuit en van buitenaf. Nieren en lever zorgen voor herstel en reiniging van het lichaam. Detoxen en water drinken kan hierbij ondersteunend werken. Reiniging geestelijk en lichamelijk  kan door bijvoorbeeld ontspanning, mindfulness, meditatie, massage en/of yoga.

4. Voeding
Fysieke voeding geeft ons lichaam energie, brandstof en speelt een belangrijke rol bij vele fysiologische functies. Door ongezonde, onvoldoende of niet de juiste voeding zullen lichamelijke klachten ontstaan.
Maar er is ook sprake van een geestelijke voeding. Enerzijds is onze geestelijke voeding afhankelijk van de voeding die we eten en de invloed die het heeft op ons brein en darmen. Darmen en brein zijn samen een belangrijk duo en staan continue met elkaar in verbinding. Anderzijds versta ik onder geestelijke voeding hoe is je zelfbeeld, gevoel/ emotie, verwachtingen van en naar anderen, oordelen, overtuigingen ( geloof/ leven) etc. Door meer bewustwording en een andere omgang van de geestelijke voeding verbeterd de totale balans.

5. Psyche/ Levenskunst
Het is belangrijk om naast de fysieke gesteldheid ook naar de emotie en het gedrag te kijken. Onze emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten verbinden en beïnvloeden elkaar. Door confrontatie, bewustwording van emoties, het gedrag en hoe hier mee om tegaan, is het mogelijk om te veranderen. Voeding in de zin van te kort en te veel kunnen negatieve invloed hebben op emotie en gedrag. Met name de prikkeloverdracht is van belang.

Als BATC natuurgeneeskundig therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz. (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link downloaden, het reglement Geschillencommissie. Deze wet regelt de klachten en geschillen tussen klanten en hun zorgverleners of aanbieders. Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.

Tevens ben ik als BATC natuurgeneeskundig therapeut aangesloten bij de Camcoop, dit is een ondernemend samenwerkingsverband van organisaties van beroepsorganisaties. Indien er sprake mocht zijn van ontevredenheid mbt de behandeling of therapeut en men een klacht wil indienen kunt u kijken op de site Camcoop.